OBSZAR DZIAŁANIA

Komornik sądowy Jakub Gołębiewski poza wyłączeniami przewidzianymi w ustawie prowadzi czynności egzekucyjne na terenie całej Polski.

Zgodnie z art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.


Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa komornik.

Sąd Rejonowy w Elblągu obejmuje obszar gmin: Miasto Elbląg, Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko.