O KANCELARII

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakuba Gołębiewskiego znajduje się w centrum miasta przy al. Armii Krajowej 7-8. Zespół kancelarii tworzą młodzi wyspecjalizowani pracownicy legitymujący się wykształceniem prawniczym. Przyjęte w kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie z nowoczesnymi technologiami:

  • e- Sąd (EPU)
  • PUE ZUS
  • OGNIVO
  • PD CBDKW
  • e- PUAP
  • MPE
  • SEPI
  • LEX
  • LICYTACJE.KOMORNIK.PL

 

System e- Sąd umożliwia wierzycielowi złożenie wniosku do komornika drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje na stronie www.e-sad.gov.pl

PUE ZUS - Platforma usług elektronicznych ZUS umożliwia szybkie uzyskanie informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne

System OGNIVO umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań do konkretnych banków/grupy banków celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych na rzecz dłużnika rachunków bankowych. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl

System PD CBDKW - Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych umożliwia sprawdzenie drogą elektroniczną czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości.

System e- PUAP umożliwia sprawną komunikację pomiędzy kancelarią a jednostkami administracji publicznej.

Monitor Postępowania Egzekucyjnego MPE - internetowy system automatycznie udostępniający upoważnionym wierzycielom informacje o postępowaniu egzekucyjnym.

SEPI Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna umożliwia natychmiastową wymianę danych pomiędzy kancelaria a Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu.

LEX system zwierający kompleksową bazę aktów prawnych oraz informacji z dziedziny prawa.

LICYTACJE.KOMORNIK.PL Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej dzięki któremu obwieszczenia o licytacjach docierają do grona potencjalnych nabywców w całym kraju.

Kancelaria posiada możliwość wymiany informacji przy użyciu plików xml oraz wymianę korespondencji elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.
Współpracujemy z podmiotami świadczącymi usługi transportu specjalistycznego i magazynowania ruchomości, co gwarantuje sprawne prowadzenie egzekucji z wszelkiego rodzaju rzeczy, w tym pojazdów ponad gabarytowych, maszyn rolniczych, przemysłowych, etc.