DOKUMENTY DO POBRANIA

 

wniosek egzekucyjny KM
wniosek egzekucyjny w zakresie należności alimentacyjnych KMP
wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
zarządzenie komornika z dnia 05 czerwca 2017 r.
regulamin udostępniania do wglądu akt egzekucyjnych oraz sporządzania fotokopii z akt egzekucyjnych w kancelarii komornika sądowego Jakuba Łukasza Gołębiewskiego
wniosek o wgląd do akt
wniosek o sporządzenie fotokopii z akt
upoważnienie
wykaz majątku dłużnika-formularz